KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Donris Sataur
Country: Algeria
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 5 April 2017
Pages: 232
PDF File Size: 1.62 Mb
ePub File Size: 17.67 Mb
ISBN: 799-6-52108-244-5
Downloads: 21945
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yonos

Kablovi koji vode od glavne stanice nazivaju se napojni kablovi. Takav signal se dalje kombinuje sa signalom nekih specijalnih servisa kao to je Internet i priprema za slanje kroz distributivnu mreu. Druga komponenta je ve pomenuta glavna stanica.

Zatim sledi pretplatnika mrea, kroz koju se signal razvodi do odvodnih kablova do samih pretplatnika. Tako dobijamo sliku veoma blisku originalnoj slici koja se emituje iz studija udaljenih nekoliko hiljada kilometara.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

U glavnoj stanici takoe moe da se vri i skremblovanje programa tako da te programe mogu da gledaju samo ovlaeni pretplatnici. Postupak se izvodi pod mikroskopom pri kablovxki se za zavarivanje koristi elektrina energija. U Srbiji se najvie koriste optiki kablovi kapaciteta od 6 do optikih vlakana. Tv signal to znai da je kod njih slabljenje veliko pa razmak izmeu pojaivaa mora biti relativno mali.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Jedan od nunih problema je krutost nesimetrinih vodova to znai njihovo tee polaganje i ravanje. Zbog svoje male teine optiki kablovi se polau u, ranije zakopane cevi, metodom uduvavanja. Veliki kablkvski problem i vodopropusnost koaksijalnih vodova jer u sluaju da u vod prodre voda, ona se slobodno iri kablom koji nema nikakvih prepreka. Nesimetrini kablovski vodovi javljaju se zbog potrebe za vodovima koji oko sebe nee dustributivni ometajue elektromagnetno polje i time ometati druge vodove.

  EL MISTERIO DE MARIE ROGET EDGAR ALLAN POE PDF

Analogna televizijaKod analogne televizija se koriste razliiti video-standardi za format slike. Tako se stvara iluzija nprekidne slike.

Ureaj kroz koji se to realizuje je optiki transmiter. Radojkovi -O Sokalnicima Documents. Problem u upotrebi koaksijalnih vodova bio je nastavljanje koaksijalnih tuba to se reilo termikim putem lemljenjem ili zavarivanjemno kod takvih zahvata u sluaju pregrevanja moe doi do oteenja izolacije, pa distrributivni spajanje izvodi uz hlaenje.

Prvi optiki kabl u Srbiji je poloen The New Ossy Oiks Route 8.

Naslovna | Telefonkabl

Ta priprema je u stvari pretvaranje elektrinog signala u svetlosni signal za prenos kroz fiberoptik kablove. Postoje tri osnovna naina prenosa tog signala: U ovom delu sistema se koriste kablovi sa manjim prenikom mm i tu je jo i oprema kao to su filtri, razdelnici, tv utinice, kuni prijemnici, kablovski modemi, konvertori, dekoderi.

Prvi je antenski sistem, i to lokacija na kojoj se vri prijem nekih TV signala koji se prenose kroz mreu. Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka koji ih je pogodio. Televizijski prijemnik radi obrnuto od televizijske kamere: Kvalitet ne zavisi od smetnji.

Kako evropski televizijski standard PAL radi na principu linija to znai distributtivni da mlaz elektrona u jednoj sekundi 25 puta ispie linija. Analogna televizija 16 19 Digitalna televizija Rumeni Prenosni medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti.

  KLAINE FANFICTION PDF

Zraci udaraju u fosforne takice na ekranu koje su organizovane u grupama po tri, svaka reaguje na jednu osnovnu boju.

Instalacija kablova moe distributicni nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema. Ovakvi sistemi su poeli da se projektuju jo pre desetak godina, ali optiki kablovi tek poslednjih godina postaju dominatan prenosni medijum u kablovskim telekomunikacijama.

Da bi se sve ovo dogodilo neophodna je televizijska kamera.

Televizija i uticaj televizije na drutvo – seminarski rad Documents. Pitanje je samo koliki e se gubitak disributivni primiti na slici prenesenoj analognim putem to je vie umova to analogni sistem sve vie gubi kvalitet i slika postaje prljavija. Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika imaju dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od polivinihlorida Pvc-a.

Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu. Taj signal sa tog udaljenog mesta je potrebno dovesti do glavne stanice.

Ta lokacija antena moe biti i na nekom udaljenom mestu vrh brda ili krov neke visoke zgrade gde je kvalitet signala zadovoljavajui. Kablovska i Internet Televizija – Seminarski Documents. Televizija, reprezentacija i rod Documents.