ANEMILERIN SNFLANDRLMAS PDF

Author: Gasho Ararg
Country: Angola
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 9 June 2018
Pages: 81
PDF File Size: 7.59 Mb
ePub File Size: 2.93 Mb
ISBN: 805-4-34455-800-8
Downloads: 11435
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tauzilkree

Demir depolar hemosiderin, ferritin azalr. Ancak kapsl dna yaylm, lokal invazyon yapabilir.

Timik kanserlerin ounluu skuamz hcreli kanserdir. Kronik atrofik gastrit nedeniyle intrinsik faktr retiminde yetmezlik ve bunun sonucunda Vit B12 eksiklii gelimesiyle oluur. Baz tmrlerde t 11;18bazlarnda da t 1;14 bulunabilir ve bu translokasyonlara snflandelmas olanlar antibiyotik tedavisine cevap vermez. Vcut demir depolarnn yeterliliini gsteren serum ferritin dzeyi azalr, kemik ilii boyanmas azalr.

Kemik iliinde eritroid ncller byyerek megaloblastlara, granlosit nclleri dev metamiyelositlere dnr.

Ar bol diagnostik RS hcresi ve varyantlar. Progresif sinsi gidili bir tmrdr, ortalama survi yldr.

Ekstramedller hematopoez ve artm RES snflaandrlmas hepatosplenomegali Etkisiz eritropoez ar demir emilimi, hemosiderozis ve hemokromatozis En sk lm nedeni, sekonder hemokromatozise bal kalp yetmezliidir. Histolojik olarak kanser, biyolojik olarak maligndir.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

K infiltrasyonu Anemi, trombositopeni, lkopeni tekrarlayan otitis media ve mastoidit. Dalakta lenfohemotopoetik tmrler dnda tmr ok nadirdir.

  CONRAD TOTMAN EARLY MODERN JAPAN PDF

Trombs bulunan organlar sklk srasna gre: Mikrobik ajanlar Hcresel debris Dolama karan yabanc maddeler Nekrotik dokular Lenf dmleri imi ve arl olup bazen zerindeki deride kzarklk vardr. Lenfoid hcreler kemik iliinde neoplastik olarak oalp ilii doldurur, periferik kana geerse bu durum Lenfositik Lsemi olarak anemilerjn. En nemli ve en sk semptomatik olan monoklonal gamopatidir.

Tmr hcreleri normal lenfositin kat aptadr. Aksesuar dalak en sk olan konjenital anomalidir en ok gastrosplenik ligamentte yerleir. Snflandglmas ve biyolojik olarak benigndir. Postpartum Sheehan sendromu hipofiz nekrozu. Multipl myelomda malign plazma hcrelerinde intrasitoplazmik Russel, intrankleer Dutcher cisimleri ve kafa grafisinde zmba delii grnml litik lezyonKlinik: Pulmoner infarkt sonucu kor pulmonale geliebilir. P gastriti, Sjgren sendromu, Hashimoto tiroiditi, kronik enterit ve kolit, bronlarakcier ve nonmukozal dokulardan tkrk bezi, meme, tiroid, orbita kaynaklanr.

IL-6 Miyelom hcre proliferasyonundan sorumlu sitokindir. Tedavisiz vakalar hzl, fatal seyreder.

Spontan dalak rptrnn sk nedenleri EMN, malarya, tifo, lsemi, lenfoid neoplazmlar de grlr. Yetersiz hemoglobin sentezi sonucu hipokromik mikrositik anemi. Ortalama survi yldr. En sk infarkt olan doku kemiktir Otosplenektomi staf, strept, hemophilus, p.

  ANSAB AL ASHRAF BY BALADHURI PDF

Kemik, beyin, bbrek, karacier, retina, penis ve akcierlerde infarkt oluur.

HEMATOPOETiK SiSTEM (Patoloji – Davut Sahin)

Tmr hcrelerinin sitoplazmasnda Birbeck granlleri olmas karakteristiktir. Hematopoetik Kk Hcre Nakli Prof. Hemen her vakada kemik ilii tutulur Tehis annda sklkla lenf nodlar, dalak ve karacier tutulumu da grlrKlinik: Sporadik grld yerlerde barsak ileoekal blgeretroperiton, overler tutulur.

Prokrsr B hcreli neoplazmlar immatr B hcre tmrleri 2. Benign tmrlerden kavernz lenfanjiom ve kavernz hemangiom sktr. Hcrelerin geni, vakuoll sitoplazmalar, lineer yarkl oluklu vezikler ekirdekleri vardr. Ar eritrosit yapm, ilikte ar genileme Kemik deformiteleri crew haircut asker tra Periferik dolamda retiklositoz ve normoblastlar grlr.

Posterior mediastende ok azdr.